Økte 300 prosent 2

Økte 300 prosent

Saneringsgruppen økte omsetningen med 300 prosent i 2021 sammenlignet med året før.

– Det legges ned en formidabel innsats i Saneringsgruppen, og utviklingen har fortsatt med uforminsket styrke i 2022, sier styreleder Thomas Sandland. I 2021 omsatte Saneringsgruppen for 63 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på drøyt 3,7 millioner kroner.

Etterspørsel

Sandland forteller at det er betydelig etterspørsel etter saneringstjenester. Årsaken er at stadig flere eiendomsutviklere rehabiliterer fremfor å bygge nytt. I inneværende år holder selskapet en marsjfart som bør gjenspeile en omsetning på rundt 140 millioner kroner, noe som er mer enn en dobling fra 2021.

(fortsetter under bildet)

Økte 300 prosent 3
Thomas Sandland, styreleder i Saneringgruppen

– Vi påvirkes positivt av det grønne skiftet. Vi registrerer at det er fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmasser, sier Sandland. I Trondheim, eksempelvis, har Saneringsgruppen plukket og ribbet et stort næringsbygg som OBOS skal konvertere til leiligheter.

Vil vedvare

Sandland tror den positive utviklingen vil fortsette de neste årene.

– Det er optimisme i markedet, men det er ikke tvil om at pandemien og krigen i Ukraina kan gi negative konsekvenser og dermed bremse utviklingen. Det som er helt sikkert er at betydelige deler av bygningsmassen i Norge skal rehabiliteres de neste årene, og dette er oppdrag vi er posisjonert for å by på, påpeker styrelederen.

Scroll to Top