Skal jakte farlig avfall for Vestland fylke 2

Skal jakte farlig avfall for Vestland fylke

Eriksen HazMat Survey (Eriksen hms) har i konkurranse med andre leverandører blitt tildelt en rammeavtale med Vestland fylkeskommune.

Avtalen innebærer kartlegging av farlig avfall i forbindelse med fylkets kommende byggeprosjekter.

To år

Avtalen har en varighet på 2 år, og en økonomisk ramme på 1,3 millioner kroner, og avrop gjøres fortløpende når behovet oppstår.

– Rammeavtalen betyr at vi skal gjennomgå bygninger før andre tiltak settes i verk. Det er særlig funn av asbest som kan stoppe en byggeplass, så det settes høyt fokus på asbest i kartleggingene, men vi leter også etter andre stoffer som PCB, tungmetaller, KFK og mye annet, forklarer daglig leder Tom Eriksen.

Scoret på kompetanse

Utredningene tar utgangspunkt i TEK 17 og avfallsforskriften. Eriksen medgir at selskapet ikke leverte det rimeligste anbudet, men fikk likevel tildelingen med høy score på kompetanse. Eriksen HazMat Survey har operert i 35 år, og Tom Eriksen er leder av det nasjonale Asbestforumet.

Nylig hadde Eriksen HazMat Survey også oppdraget med å miljøkartlegge Vestlands videregående skoler i det tidligere Sogn og Fjordane fylke.

Scroll to Top