Vil rive i Trondheim 2

Vil rive i Trondheim

Saneringsgruppen vil rive mest mulig i Trondheim og har allerede saneringsoppdrag for rundt 40 millioner.

Saneringsgruppen etablerte seg i Trønder-hovedstaden høsten 2021.

God lokalisering

– Resultatet av denne etableringen har vært bedre enn forventet. At vi på så kort tid skulle få så mange henvendelser om saneringsoppdrag var kanskje noe overraskende, men samtidig veldig hyggelig og inspirerende, sier styreformann Thomas Sandland i Saneringsgruppen. Han sier videre at det alltid er risiko knyttet til fast etablering i andre byer.

(fortsetter under bildet)

Vil rive i Trondheim 3
Saneringsgruppen er på plass i Trondheim

Hele landet

– Vi utfører alt innen rivning, sanering, asbestsanering, betongsaging og kjerneboring for kunder over
hele landet, og vurderer fortløpende faste etableringer, påpeker Sandland. 

Hard konkurranse

Det er bare et fåtall entreprenører i landet som har rivning og sanering som en del av kjernevirksomheten. Trondheim utgjør et betydelig marked og det er grunnen til at Saneringsgruppen valgte å opprette egen avdeling i byen. 

– Det er hard konkurranse om oppdragene i Trondheim, og tilbakemeldingene fra entreprenørene er at de setter pris på å ha flere aktører når det lyses ut anbud, sier Sandland. 

Offentlig godkjent

Saneringsgruppen har hovedkontor i Bergen og er godkjent i tiltaksklasse 3 som utførende rivnings-entreprenør. Selskapet  er offentlig godkjent bedrift for håndtering av asbest og helsefarlig avfall, og dessuten sertifisert miljøfyrtårn. Saneringsgruppen har nærmere 70 medarbeidere.

Scroll to Top